Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Šilarová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá investičním projektem, jehož předmětem je výstavba nové výrobní haly a nákup nových výrobních technologií. Práce se zaměřuje na charakteristiku jednotlivých částí studie proveditelnosti a detailní ...
 • Inovativní financování pro pořízení nemovitostí 

  Šafář, Vít
  Diplomová práce je zaměřena na inovativní financování pro pořízení nemovitostí. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti hypotečních úvěrů a otevřených podílových fondů. Dále je popsána metodika hodnocení ...
 • Optimalizace zdrojů financování investičního projektu 

  Adámek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je v první části shromáždit teoretické a metodické poznatky o zdrojích financování investičního majetku a ve druhé, praktické části je pak využít pro sestavení modelů tří druhů financování. ...