Now showing items 1-2 of 2

  • Robustní rozpoznávání mluvčího 

    Profant, Ján
    Cílem této práce je analyzovat úspěšnost systému rozpoznávaní mluvčího na nahrávkach degradovaných různym telefonním přenosovým kanálem. Použili jsme dva způsoby extrakce příznaků - Mel Frequency Cepstral Coefficients ...
  • Robustní rozpoznávání mluvčího pomocí neuronových sítí 

    Profant, Ján
    Tématem této práce je analýza nejmodernějších systémů pro rozpoznávání řečníka za použití neurónových sítí (nazývaných x-vektory) v rozličných podmínkách, jako jsou širokopásmové a úzkopásmové data, který je robustní vůči ...