Now showing items 1-20 of 49

 • 60-GHz Millimeter-Wave Propagation Inside Bus: Measurement, Modeling, Simulation, and Performance Analysis 

  Chandra, Aniruddha; Ur Rahman, Aniq; Ghosh, Ushasi; García-Naya, José; Prokeš, Aleš; Blumenstein, Jiří; Mecklenbräuker, Christoph (IEEE, 2019-06-24)
  Millimeter-wave (mmWave) transmission over the unlicensed 60-GHz spectrum is a potential solution to realize high-speed internet access, even inside mass transit vehicles. The solution involves communication between users ...
 • Bezdrátový systém pro ovládání dveří 

  Tománek, Daniel
  Semestrální práce s názvem Bezdrátový systém pro ovládání dveří popisuje návrh systému ovládání posuvných dveří pomocí bezdrátového ovladače. Tato práce dále seznamuje s použitým procesorem Silicon Laboratories řady ...
 • Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s 

  Melichárek, Radek
  Tato práce popisuje návrh budiče pro konkrétní laser typu VCSEL. Pro daný laser byly vytvořeny modely pro simulaci v PSpice OrCAD. Navržený budič se svými vlastnostmi snaží vyrovnat dostupným integrovaným budičům a odstranit ...
 • Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s 

  Chlachula, Filip
  Předložená diplomová práce se zabývá řešením problému obvodů budících polovodičové lasery. V úvodu práce je rozebrána problematika polovodičových laserů a jsou zde popsány jejich základní vlastnosti. Dále je popsán princip ...
 • Časovací spoušť pro digitální fotoaparát 

  Živný, Jaroslav
  Cílem této práce je teoretický návrh a realizace zařízení pro externí spouštění fotoaparátu Nikon D3100, která pracuje v režimech: klasického pořízení snímku, časové spouště, bulb režimu, sériového snímání a časoměrného ...
 • Diagnostika dat v moderních řídících jednotkách motorů 

  Hájek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí diagnostického rozhraní automobilových řídících jednotek motorů řady EDC. Diagnostické rozhraní zajistí komunikaci mezi automobilem a počítačem prostřednictvím rozhraní ...
 • Diagnostika moderních řídících jednotek motorů 

  Slíž, Martin
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace rozhraní pro komunikaci s moderními řídícími jednotkami řady EDC. Práce se věnuje úvodu do světa automobilové diagnostiky, rozboru komunikačních protokolů a pravidel pro ...
 • Elektronický monitorovací systém pro motorová vozidla 

  Pospíšil, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem monitorovací jednotky pro sledování provozních veličin ve vozidle. Tato jednotka je vybavena mikrokontrolérem, grafickým displejem, GPS modulem a SD kartou. Pro měření otáček podporuje vícero ...
 • Generování OFDM signálů pomocí generátoru libovolných průběhů LW410 

  Jagoš, Ľubomír
  Práca popisuje základné prvky OFDM modulátoru, venuje sa ich implementácií v prostredí Matlab, taktiež sa sústreďuje na použitie USRP softvérového rádia spolu s Matlabom a vytvorenie funkčného OFDM modulátoru. Pozornosť ...
 • Generování OFDM signálů pomocí generátoru libovolných průběhů LW410 

  Jagoš, Ľubomír
  Práca popisuje základné prvky OFDM modulátoru, venuje sa ich implementácií v prostredí Matlab, taktiež sa sústreďuje na použitie USRP softvérového rádia spolu s Matlabom a vytvorenie funkčného OFDM modulátoru. Pozornosť ...
 • Implementace softwarového rádia do FPGA 

  Šrámek, Petr
  Obecným cílem této práce je implementace softwarově definovaného přijímače do obvodu FPGA. Součástí textu je shrnutí a porovnání několika základních koncepcí hardware určeného pro implementaci softwarových rádií, dále pak ...
 • Improved RMS Delay Spread Estimation for mmWave Channels Using Savitzky–Golay Filters 

  Miloš, Jiří; Blumenstein, Jiří; Prokeš, Aleš; Mikulášek, Tomáš; Mecklenbräuker, Christoph (MDPI, 2019-12-12)
  In this paper, a novel method for improving the estimation accuracy of the root mean square (RMS) delay spread from the magnitude of the Channel Transfer Function (CTF) is presented. We utilize the level crossing rate ...
 • In-vehicle channel sounding in the 5.8-GHz band 

  Kukolev, Pavel; Chandra, Aniruddha; Mikulášek, Tomáš; Prokeš, Aleš; Zemen, Thomas; Mecklenbräuker, Christoph (Springer, 2015-03-10)
  The article reports vehicular channel measurements in the frequency band of 5.8 GHz for IEEE 802.11p standard. Experiments for both intra-vehicle and out-of-vehicle environments were carried out. It was observed that the ...
 • Jednotka pro vzdálený přístup pomocí Ethernetu 

  Pospíšil, Martin
  Náplň práce je vytvoření řídícího software pro jednotku vzdáleného přístupu přes ethernet. Realizuje webové rozhraní umožňující ovládat a monitorovat připojené zařízení pomocí logických i analogových signálů. Hardware tvoří ...
 • Koncový stupeň vysílače pro radioamatérské pásmo 144 MHz (2 m) 

  Klapil, Filip
  Cílem bakalářské práce je návrh řešení vysokofrekvenčního koncového stupně o výkonu minimálně 1kW. Součástí řešení je použití komerčního modulu koncového stupně. Bude proveden návrh vstupního útlumového článku, přepínacích ...
 • LCD monitory 

  Kančo, Jan
  LCD monitory přinesly nové problémy do vyhodnocování kvality monitorů (a jiných zobrazovacích zařízení). Důležitým parametrem je doba odezvy LCD monitoru. Nenulová odezva má za následek pohybové artefakty, které jsou ...
 • Measurements of Ultra Wide Band In-vehicle channel - statistical description and TOA positioning feasibility study 

  Blumenstein, Jiří; Prokeš, Aleš; Mikulášek, Tomáš; Maršálek, Roman; Zemen, Thomas; Mecklenbräuker, Christoph (Springer, 2015-08-11)
  Článek popisuje výsledky měřící kampaně rádiového kanálu uvnitř osobního automobilu v pásmu 3-11 GHz. V článku je řešen efekt umístění antén a efekt přítomnosti pasažérů. Měření bylo provedeno ve frekvenční doméně a příslušné ...
 • Měření a modelování kanálů uvnitř a vně vozidel 

  Kukolev, Pavel
  Disertační práce je zaměřena na měření a modelování kanálu uvnitř a vně vozidla pro komunikaci a lokalizaci. Pro účely vytvoření integrovaného inteligentního dopravního systému ITS (Intelligent transportation system) je ...
 • Měření zpětného rázu při výstřelu 

  Juráň, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přípravku pro měření zpětného rázu při výstřelu zbraně. Sestává se ze dvou ucelených bloků. Část vypracovaná jako semestrální projekt v zimním semestru akademického roku 2016/2017 ...
 • Model optického komunikačního systému na principu OFDM 

  Fíla, Lukáš
  Práce zkoumá způsoby generování signálu OFDM a metody kanálového kódování LDPC. Popisuje tvorbu základních modulů komunikačního systému v programu Matlab a metody simulace atmosférického přenosového prostředí zahrnující ...