Now showing items 1-11 of 11

 • Konstrukce jímacího zařízení nečistot pro dosazovací nádrže 

  Stodolák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí jímacího zařízení nečistot pro dosazovací nádrže. Skládá se z několika na sebe navazujících částí. První je věnována současnému stavu řešení stírání hladiny. Druhá obsahuje návrh ...
 • Konstrukce vytápěcího zařízení pro obytné prostory 

  Koudela, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a Konstrukci vytápěcího zařízení pro obytné prostory. Součástí práce je rozbor obdobných zařízení, které se u nás vyrábí nebo jsou zde v prodeji. Dále je tato práce zaměřena na návrh ...
 • Konstrukce základny zkušební stanice 

  Tichý, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout ocelovou konstrukci základny pro zkušebnu trakčních motorů. Pro uvedení do tématu bude v úvodu práce vymezený současný stav problematiky zkušeben trakčních motorů. Výsledné řešení ...
 • Malé sněhové frézy 

  Ráheľ, Dušan
  Bakalárska práca je zameraná na snehové frézy. Pojednáva o ich vzniku a vývoji a o ich využití v súčasnosti. Je spracovaný vývoj a technické vlastnosti všetkých rozmerových typov snehových fréz, od najmenších, poháňaných ...
 • Malý hydraulický lis na biobrikety 

  Kadlec, Martin
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh malého hydraulického lisu na biobrikety s předem danými parametry. V teoretické části je přehled současného stavu v podobě zpracování biomasy, výroby briket a popis briketovacích ...
 • Míchací a hnětací zařízení. 

  Kopáček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem míchacího a hnětacího zařízení s ohřevem míchané hmoty. Ta je složena z PET, HDPE, křemičitého písku a přísad. Na počátku práce jsou uvedeny znalosti získané z dostupných ...
 • Návrh a konstrukce přípravku pro nasazování těsnění 

  Vávra, Jan
  Cílem bakaláské práce je návrh a konstrukce pípravku pro runí nasazování pryžového tsnní pi výrob konektor do automobil. ást práce se vnuje obecnému zamení na montážní pipravky, další ást je vnována samotné konstrukci ...
 • Návrh a konstrukce větrné mikroelektrárny 

  Novák, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé domácí elektrárny. Popisuje zařízení s třílistovým rotorem a jmenovitým výkonem 1kW. Prezentuje základní poznatky a pravidla pro stavbu a dává přehled o různých typech ...
 • Návrh přípravku pro ustavení dílu vstřikovací formy 

  Macháček, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh přípravku pro ustavování dílů vstřikovacích forem. Konkrétně je užit pro výrobu plastových klecí valivých ložisek vyráběných společností INA LANŠKROUN s.r.o. Řešení vychází z přípravku ...
 • Odlitky v technické dokumentaci 

  Fišer, Petr
  Vytvořená bakalářská práce je zaměřena na tvorbu výkresové dokumentace odlitků. Prezentuje základní pravidla vytváření výkresové dokumentace, přehled o typech používaných výkresů a také uvádí jejich formální náležitosti. ...
 • Pevnostní výpočet akumulačního zásobníku na odpad z čistírny odpadních vod 

  Pečenka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá deformačně-napjatostní analýzou akumulačního zásobníku s využitím metody konečných prvků (MKP). Navrhovaný výpočtový model je vytvářen z výkresové dokumentace již existujícího zásobníku. Práce ...