Now showing items 1-1 of 1

  • Studie logistické strategie s vazbami na environment 

    Prokop, Marek
    Ve své diplomové práci se věnuji v současné době velmi aktuálnímu tématu logistické strategie, která má vazbu na environment. První část práce je zaměřena na podnik, vysvětluje základní pojmy logistiky a environmentu a ...