Now showing items 1-2 of 2

  • Nadstandardní rodinný dům 

    Prokop, Radek
    Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu osazeného do svažitého terénu. Práce odpovídá rozsahu stavební části dokumentace pro provádění stavby , jež dále určuje rozdělení do jednotlivých celků. Jedná se o ...
  • Polyfunkční objekt 

    Prokop, Radek
    Diplomová práce se zabývá projektem polyfunkčního objektu. Práce odpovídá rozsahu stavební části dokumentace pro provádění stavby. Objekt má pět podlaží a je zastřešen plochou vegetační střechou. Konstrukční systém objektu ...