Now showing items 1-20 of 41

 • Algoritmy bezsnímačového řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

  Veselý, Libor
  V rámci disertační práce byly řešeny algoritmy bezsnímačového řízení pro synchronní motory s permanentními magnety. Pro odhad rychlosti a polohy rotoru v oblasti vyšších otáček byl testován algoritmus založený na struktuře ...
 • Analogové pole pro realizaci programovatelného filtru 

  Shadrin, Aleksandr
  V práci jsou popsány topologie laditelných analogových filtrů. Byla předložena nová topologie univerzálního filtru s použitím teorie přenosových funkcí a operačních konfigurací vhodných pro integrování a derivování. Obvod ...
 • Analýza a realizace kmitočtového filtru přeladitelného změnou parametru aktivního prvku 

  Vrba, Adam
  Předložená práce analyzuje možnosti přelaďování mezní frekvence plně integrovaných aktivních filtrů pracující spojitě v čase. Jednotlivé topologie popisované v práci se liší jak typem použitého aktivního prvku, tak způsobem ...
 • Autokompenzace ofsetu operačního zesilovače pro přesná měření 

  Prášek, David
  Tato předkládaná práce se zabývá problematikou návrhu dvoustupňového operačního zesilovače s automatickou kompenzací ofsetu pro přesné měření. Celý návrh je směřován pro případnou realizaci v technologii CMOS07 s využitím ...
 • Bulk-driven proudová zrcadla 

  Kováčik, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou princípu bulk-driven CMOS pre návrh niekolkých analogových obvodou. Princíp využíva substrátového hradla ako signálového vstupu k dosiahnutiu nízkého napájacieho napätia a nízkého ...
 • A CMOS Multiplied Input Differential Difference Amplifier: A New Active Device and Its Applications 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Prokop, Roman; Kledrowetz, Vilém; Polák, Josef (MDPI AG, 2017-01-26)
  This paper presents a newly developed active device, referred to as a multiplied input differential difference amplifier (MIDDA), which allows operations of summation/subtraction and multiplication of input signals. It was ...
 • Elektronický předřadník pro nízkotlakou rtuťovou výbojku 

  Uherek, Jaromír
  Cílem bakalářské práce je realizace předřadníku pro nízkotlaké rtuťové výbojky s funkcí předžhavení elektrod (Hot Cathode Fluorescent Lamp). Tyto výbojky se dnes hojně vyrábějí ve výkonech jednotek až desítek wattů a jsou ...
 • Implementace frekvenční a amplitudové modulace do obvodu FPGA 

  Veškrna, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem amplitudového modulátoru v obvodu FPGA. Teoretická část obsahuje popis principů amplitudové, frekvenční a Sigma-Delta modulace a shrnuje normy pro rozhlasové vysílání v České republice. ...
 • Modulární přístup k návrhu moderních analogových prvků v technologii CMOS 

  Prokop, Roman
  Předkládaná dizertační práce se zabývá modulárním návrhem moderních analogových obvodů v technologii CMOS. Jejím záměrem je navrhnout sadu modulárních mikroelektronických stavebních bloků a s jejich pomocí realizovat vybrané ...
 • Napěťové reference v bipolárním a CMOS procesu 

  Kotrč, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem napěťových referencí. Porovnává dosažené výsledky optimalizace bipolární reference typu Brokaw s referencemi MOSovými. Uvedená principiální schémata jsou vysvětlena, postupně rozdělena na úroveň ...
 • Návrh a analýza horních a dolních propustí druhého řádu 

  Soós, Tibor
  Předkládaná práce se zabývá problémy návrhu elektrických filtrů druhého řádu. Mělo by sloužit, jako pomůcka při navrhování horních a dolních propustí aktivních filtrů dle jednoduché metodiky.
 • Návrh a optimalizace spínaného komparátoru v 250 nm CMOS technologii 

  Matěj, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá metodou návrhu a možností optimalizace parametrů dynamických komparátorů. Srovnává dynamické komparátory s klasickými kontinuálními a rozebírá princip funkce těchto obvodů. Analyzuje tři ...
 • Návrh a vývoj programovatelného notch filtru pro audiotechniku 

  Dohnal, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou měření harmonického zkreslení v audiotechnice s využitím notch a tracking notch filtrů. První kapitola popisuje harmonické zkreslení a způsoby jeho měření. Druhá kapitola ...
 • Návrh autokompenzace ofsetu operačního zesilovače 

  Dula, Přemysl
  Tato práce se zabývá problematikou dvoustupňového operačního zesilovače s automatickou kompenzací ofsetu. Operační zesilovač je navržen v návrhovém prostředí Cadence pro případnou realizaci v technologii CMOS07. Důraz práce ...
 • Návrh bipolárního jádra integrovaného teplotního senzoru 

  Fránek, Jakub
  Cílem této práce je popsat možné způsoby realizace teplotního senzoru na křemíkovém čipu v běžných CMOS výrobních technologiích a představit konkrétní implementaci analogového jádra teplotního senzoru využívajícího bipolární ...
 • Návrh elektronicky laditelných kmitočtových filtrů v technologii CMOS 

  Zlámal, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou CT filtrů, konkrétně je řešena problematika Gm – C filtru. Jsou zde uvedeny tři linearizační techniky, které jsou porovnány z hlediska vstupního lineárního rozsahu, zkreslení a přeladění. ...
 • Návrh interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikace 

  Bryndza, Ivan
  Práce obsahuje topologický a obvodový návrh lineárního napěťového regulátoru se zaměřením na minimalizaci přenosu rušení z napájeného obvodu do vstupu regulátoru. Regulátor je určen pro integrované obvody snímačů v ...
 • Návrh laditelného kmitočtového filtru 2. řádu se spínanými kapacitory 

  Bragina, Tatiana
  V práci jsou popsány topologie analogových kmitočtových filtrů s možnosti přelaďování základních parametrů na příkladů MOSFET-C filtru a filtru na spínaných kondenzátorech. Pak byl udělán výběr topologie z hlediska linearity ...
 • Návrh laditelného kmitočtového filtru 2. řádu v technologii CMOS 

  Hrdina, Robin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laditelného kmitočtového filtru druhého řádu v technologii CMOS. Práce sestává z návrhu transkonduktoru a jeho využití pro laditelný filtr v topologii gm-C. Návrh i všechny simulace ...
 • Návrh napěťové reference v technologii ONSemi I3T 

  Pěček, Lukáš
  Napěťové reference tvoří základní součást většiny integrovaných obvodů. Cílem této práce je popsat jejich princip a v technologii ONSemi I3T25 navrhnout kompletní obvod reference včetně layoutu. Byla navržena bandgap ...