Now showing items 1-5 of 5

 • ASFALT JE KAPALINA 

  Prokop, Tomáš
  Instalace se tematicky váže na moji dlouhodobě řešenou problematiku, která souvisí s osamocením, rozdělením, odloučením. Důraz kladu především na akt fyzické blízkosti, která se zdánlivě jeví jako dotek či kontakt. Ve ...
 • Datová struktura Bloomův filtr a její vlastnosti 

  Prokop, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá popisem a konstrukcí Bloomova filtru. Autorem tohoto filtru je Burton H. Bloom. Bloomův filtr představuje efektivní nástroj ukládání prvků do univerzální množiny v podobě datové struktury. ...
 • Návrh výroby součásti "dolní válec" pro firmu ŽĎAS 

  Prokop, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výrobním postupem hlavní součásti kosoúhlých válcových rovnaček dolního válce ve firmě Žďas, a.s. Žďár nad Sázavou. První část práce je zaměřena na druhy válcových rovnacích zařízení a postupem ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná ohřevem 

  Prokop, Tomáš
  Slévárenská výroba produkuje největší množství nebezpečných odpadů, které mají negativní dopad na životní prostředí a pracovní podmínky ve slévárnách. Slévárenští odborníci zkoušejí nové metody výroby formovacích směsí s ...
 • Vzpomínky 

  Prokop, Tomáš
  Téma smrti a fragmentů s ní úzce spojených, pomocí kterých jsem se ve své práci vyjádřil, měly dlouhodobý vývoj. Často jsem se během svého života setkával s odchodem blízkých osob. Nejedná se o reakci na momentální situaci, ...