Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

    Prokschová, Annette
    Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech 2014-2018 a návrhy na její zlepšení. Teoretická východiska práce vysvětlují základní pojmy a metody využité v ...
  • Zhodnocení hospodaření vybraného kraje 

    Prokschová, Annette
    Bakalářská práce „Zhodnocení hospodaření vybraného kraje“ se zabývá problematikou hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2011-2015. První část obsahuje teoretická východiska práce. V analytické části je představen ...