Now showing items 1-13 of 13

 • Automatizace procesu projektování a programování stroje 

  Boček, Jaromír
  Tato diplomová práce řeší problematiku přenosu informací mezi oddělením projekce elektrického vybavení strojního zařízení a oddělením vývoje softwaru řídicího systému tohoto stroje. Diplomová práce se zaměřuje zejména na ...
 • Hodnocení kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů 

  Chabiniok, Pavel
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů s důrazem kladeným na zajištění kvality nepájených zamačkávaných spojů. V práci byla zpracována analýza možných způsobů kontroly ...
 • Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku 

  Božek, Alexandr
  Diplomová práce řeší problematiku vzniku nových požadavků, které jsou kladeny na vývoj nových výrobků s ohledem na budování nízkouhlíkové ekonomiky a zvýšení bezpečnosti výrobků. V první části diplomové práce je popsán ...
 • Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku 

  Božek, Alexandr
  Diplomová práce řeší problematiku vzniku nových požadavků, které jsou kladeny na vývoj nových výrobků s ohledem na budování nízkouhlíkové ekonomiky a zvýšení bezpečnosti výrobků. V první části diplomové práce je popsán ...
 • On-line diagnostické monitorovací systémy vibrací strojů 

  Cirhanová, Iva
  Bakalářská práce pojednává o diagnostických monitorovacích systémech vibrací strojů. Nejprve je obecně popsána technická diagnostika se zaměřením na diagnostické metody, prostředky a diagnostické systémy. Zvláštní pozornost ...
 • Posouzení bezpečnosti soustruhu S-28/750 

  Hrozek, Petr
  Tato práce řeší bezpečnost strojního zařízení. Jsou zde uvedeny a vysvětleny nejdůležitější pojmy z oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení definované normou ČSN EN 61508 a ČSN EN ISO 12100 a dále pak metody posouzení ...
 • Projekt transferu výroby 

  Polášek, Marek
  Diplomová práce se zabývá transferem výrobního procesu z Asie do Evropy. Předmětem je sepsání životního cyklu projektu, jeho fází a úkonů s ním spojených, analýza rizik spojená s transferem, úspěšným zahájením sériové ...
 • Projektový management 

  Kollmann, Ladislav
  Diplomová práca sa zaoberá témou Projektového manažmentu. V teoretickej časti je spracovaná literárna rešerš k danej problematike. Praktická časť analyzuje súčasný stav vedenia projektov vo firme ZETOR TRACTORS a.s. Na ...
 • Snižování vibrací a hlučnosti ložisek 

  Nejeschleba, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou hlučnosti ložísk. Hlučnosť ako negatívny fenomén sa vyskytuje u všetkých strojných súčastí, ktoré vykonávajú pohyb. Analýzou tohto javu je možné zistiť technický stav ložiska ako ...
 • Speciální snímače délky 

  Pavliš, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretický popis vybraných snímačů délky s důrazem na indukčnostní a optické snímače. Hlavním přínosem práce je návrh a realizace speciálního indukčnostního snímače s malou přítlačnou silou ...
 • System On-/Offline merania teploty na báze LabView 

  Stejskal, David
  Cílem této práce bylo vytvořit program na bázi LabVIEW pro měření teploty pomocí osobního počítače. Program umožňuje čtení a úpravu digitálního signálu z měřicího řetězce, který je tvořen senzorem typu PT100, měřicím ...
 • Validace plastového výrobku v automobilovém průmyslu 

  Kubín, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá významem testování plastových dílu v automobilovém průmyslu. Definuje základní principy a pojmy projektového řízení v rámci validace výrobků, specifikuje principy ve firemním prostředí ...
 • Zlepšení podnikových procesů zajišťování bezpečnosti produktů 

  Zvolánková, Kateřina
  Diplomová práce se věnuje procesu zajišťování funkční bezpečnosti u produktů brněnské společnosti Bosch Rexroth, jež se zabývá průmyslovými hydraulickými systémy. V první části jsou představeny základní legislativní předpisy ...