Now showing items 1-4 of 4

 • Flíčková anténa s fraktálním vzorem 

  Prouza, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím fraktálových motivů při návrhu mikropáskových antén. Důraz je kladen na posouzení jejich vlivu na vlastnosti konvenční flíčkové antény. První část práce se zaměřuje na teoretické ...
 • Planar Antenna Array For Ku Band 

  Prouza, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The paper deals with the design of an antenna element of an ultra-wideband antenna array for specialized applications. The realized gain of the whole structure, the main beam width and the possibility of electronic beamforming ...
 • Practical design of Ku band Vivaldi antenna array 

  Prouza, Jakub; Raida, Zbyněk (SLOVAK UNIV TECHNOLOGY, 2020-10-01)
  In the paper, a practical design of a Ku-band Vivaldi antenna array for compact radar system is presented. The realized gain, the beam width, polarization purity and the possible electronic beamforming in the horizontal ...
 • Systém pro daňovou evidenci v Linuxu 

  Prouza, Jakub
  Tato bakalářské práce pojednává o návrhu a implementaci systému sloužícího pro jednoduché vedení daňové evidence v operačním systému GNU/Linux. Aplikace je vytvořena pomocí grafické knihovny wxWidgets přičemž uživatelská ...