Now showing items 1-20 of 140

 • 3D tisk keramických kostních náhrad s rozdílnou vnitřní stavbou 

  Novotná, Lenka
  Porézní biokeramické materiály se jeví být slibné jako dočasné kostní náhrady pro regeneraci kostní tkáně. Zatímco chemické složení ovlivňuje biokompatibilitu, vnitřní struktura je klíčová pro penetraci buněk, difuzi živin, ...
 • Acidogenesis, solventogenesis, metabolic stress response and life cycle changes in Clostridium beijerinckii NRRL B-598 at the transcriptomic level 

  Patáková, Petra; Branská, Barbora; Sedlář, Karel; Vasylkivska, Maryna; Jurečková, Kateřina; Kolek, Jan; Cicková, Pavlína; Provazník, Ivo (Springer Nature, 2019-02-04)
  Clostridium beijerinckii NRRL B-598 is a sporulating, butanol and hydrogen producing strain that utilizes carbohydrates by the acetone-butanol-ethanol (ABE) fermentative pathway. The pathway consists of two metabolic phases, ...
 • Adaptivní číslicová filtrace biologických signálů 

  Ištok, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat adaptivní číslicovou filtraci a zároveň popsat různé druhy adaptačních algoritmů a adaptivních filtrů. Adaptivní systém je použit pro odstranění síťového rušení ze signálu EKG. ...
 • Adaptivní filtrace biologických signálů 

  Šmíd, Karel
  Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s problematikou metod adaptivní filtrace a jejich využití pro potlačení rušení v biologických signálech. Adaptivní filtrace představuje efektivní způsob potlačení parazitního ...
 • Adaptivní filtry pro zpracování biologických signálů 

  Strouhal, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou čáslicové adaptivní filtrace. V teoretické části je popsána obecná struktura adaptivního systému a možné aplikace číslicové filtrace. Dále jsou zde rozebrány nejčastější adaptační algoritmy ...
 • Analýza diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi různými diagnostickými metodami 

  Pavlík, Jan
  V současné době je standardizace morfologického vyšetření cytologických preparátů velice obtížné. Digitalizace obrazu a rozvoj výpočetní technologie umožňuje najít vhodné řešení k efektivnímu zpracování cytologických vzorků. ...
 • Analýza variability intronů 

  Kukačková, Hana
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá genovou expresí, významem a charakteristikou intronů a metodami jejich rozpoznávání. V praktické části se zaměřuje na analýzu intronů zvolených genů a vyhledávání konzervativních ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Škrtel, Karol
  Projekt se věnuje popisu metod vhodných pro sledování změn srdečního rytmu v záznamu EKG signálu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, který sleduje proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními ...
 • Analýza variability srdečního rytmu ve frekvenční oblasti 

  Vyskočilová, Martina
  Práce se zabývá variabilitou srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu. Je zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. V další části jsou zpracována získaná data ...
 • Automatizované měření ultrazvukových markerů vrozených vývojových vad plodu 

  Szpyrc, Bogdan
  Tato práce se zabývá zobrazením a měřením ultrazvukových markerů vrozených vývojových vad (VVV) plodu v prvním trimestru těhotenství. Provedená rešerše UZ markerů se opírá o studie prof. Kyprose Nicolaidese (Velká Británie), ...
 • Binokulární vidění 

  Portyš, Jakub
  Tato práce pojednává o binokulárním vidění a jeho fungování v každodenním životě. V jednotlivých kapitolách je rozebrána anatomie i fyziologie zrakového orgánu. Zevrubně jsou popsány fyzikální principy binokulárního vidění. ...
 • Binokulární vidění 

  Bršlicová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků. Práce obsahuje popis anatomie zrakového orgánu a fyziologie vidění. Dále se v práci pojednává o ...
 • Bioinformatics strategies for taxonomy independent binning and visualization of sequences in shotgun metagenomics 

  Sedlář, Karel; Kupková, Kristýna; Provazník, Ivo (Elsevier, 2016-12-05)
  One of main steps in a study of microbial communities is resolving their composition, diversity and function. In the past, these issues were mostly addressed by the use of amplicon sequencing of a target gene because of ...
 • Bioinformatika lidského genomu 

  Kupková, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá úseky DNA obsahujícími pouze adenin a guanin. V teoretické části je popsána struktura a složení deoxyribonukleové kyseliny, chromosomů a genů. Jsou zde uvedeny základní informace o lidském a ...
 • Bipartite Graphs for Visualization Analysis of Microbiome Data 

  Sedlář, Karel; Vídeňská, Petra; Škutková, Helena; Rychlík, Ivan; Provazník, Ivo (Libertas Academica, 2016-05-31)
  Visualization analysis plays an important role in metagenomics research. Proper and clear visualization can help researchers get their first insights into data and by selecting different features, also revealing and ...
 • Bipartitní grafy pro analýzu mikrobiomů 

  Šafárová, Marcela
  Mikroorganismy se vyskytují ve velkém množství prakticky všude kolem nás. Některé přežívají dokonce i v našem těle a jsou nutné pro správné fungování organismu. Studium mikrobiálních společenstev na základě souboru jejich ...
 • Characterization of Microbiota Composition and Presence of Selected Antibiotic Resistance Genes in Carriage Water of Ornamental Fish 

  Geržová, Lenka; Vídeňská, Petra; Faldynová, Marcela; Sedlář, Karel; Provazník, Ivo; Čížek, Alois; Rychlík, Ivan (Public Library of Science, 2014-08-01)
  International trade with ornamental fish is gradually recognized as an important source of a wide range of different antibiotic resistant bacteria. In this study we therefore characterized the prevalence of selected ...
 • Complete genome sequence of Pragia fontium 24613, an environmental bacterium from the family Enterobacteriaceae 

  Snopková, Kateřina; Sedlář, Karel; Bosák, Juraj; Chaloupková, Eva; Provazník, Ivo; Šmajs, David (ASM, 2015-07-09)
  The complete genome sequence of Pragia fontium 24613 was determined using PacBio RSII, Roche 454 and SOLiD sequencing. A total of 3,579 genes were predicted, including 3,338 protein-coding sequences and 146 pseudogenes. ...
 • Content of phenolic compounds and antioxidant capacity in fruits of selected genotypes of apricot with resistance against Plum pox virus 

  Sochor, Jiří; Zítka, Ondřej; Škutková, Helena; Pavlík, Dušan; Babula, Petr; Krška, Boris; Horna, Aleš; Adam, Vojtěch; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2010-09-07)
  Research on natural compounds is increasingly focused on their effects on human health. In this study, we were interested in the evaluation of nutritional value expressed as content of total phenolic compounds and antioxidant ...
 • Cytotoxicita vybraných naftochinonů na prostatických buněčných liniích 

  Mondeková, Věra
  Tato diplomová práce pojednává o cytotoxicitě vybraných naftochinonů na prostatických buněčných liniích. Úvodní část je věnována obecné charakteristice naftochinonů se zaměřením na jejich cytotoxicitu, testování a mechanismy ...