Now showing items 1-8 of 8

 • Měření vybraných fyzikálních veličin 

  Zajíček, Matouš
  V úvodu této práce je provedena stručná literární rešerše existujících typů a principů funkcí vybraných senzorů teploty, atmosférického tlaku, relativní vlhkosti, hmotnosti a ostrovních zdrojů elektrické energie. Následující ...
 • Návrh magnetického ložiska pro čerpadlo 

  Pruša, Radomír
  Cílem předkládané bakalářské práce je navrhnout magnetický ložiskový systém přečerpávacího zařízení. Použití magnetických ložisek vychází z požadavku zamezení kontaktu čerpaného média s jakýmkoliv mazacím prostředkem. ...
 • Návrh signálového generátoru pro akustický aktuátor 

  Demura, Dominik
  Témou tejto bakalárskej práce je návrh a vyhotovenie signálového generátoru s rôznymi tvarmi signálu. Dané signály budú reprodukované pomocou akustického aktuátoru. Generátor je schopný generovať výstupný akustický signál ...
 • Pasivní axiální magnetické ložisko 

  Dostál, Patrik
  Cílem bakalářské práce je určení vlastností pasivního magnetického ložiska. Praktická část práce se skládá ze dvou pasáží – experimentální měření vlastností již realizovaného pasivního axiálního magnetického ložiska a ...
 • Pohon pro bezucpávkové čerpadlo 

  Pruša, Radomír
  Cílem předkládané diplomové práce je navrhnout pohon pro bezucpávkové odstředivé čerpadlo. Navržený motor s axiálním magnetickým tokem je oboustranné struktury s vnitřním bezželezným statorem. Konstrukce bezucpávkového ...
 • Přístupový systém s alarmem 

  Vlašánek, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístupového systému s alarmem. Obsahuje rozbor aktuálně dostupných přístupových systémů na internetu. Dále je navržen a vyroben přístupový systém s funkcí alarmu při použití RFID ...
 • Účinnostní mapa pohonu s asynchronním strojem 

  Hojný, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem ztrát v asynchronním motoru a frekvenčním měniči. Dále je jejím cílem tvorba a srovnání interpolačních metod, které jsou dále implementovány na účinnostní mapě asynchronního motoru ...
 • Účinnostní mapa pohonu se synchronním strojem 

  Gargulák, Jiří
  Předmětem práce jsou interpolační metody aplikované na účinnostních mapách synchronních servomotorů. Pro vytvoření účinnostních map je použito interpolace bilineární, nejbližší soused a vážené inverzní vzdálenosti. Součástí ...