Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanické vlastnosti titanových slitin 

    Prudíková, Alena
    Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše a shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti čistého titanu, jako je například zařazení ...
  • Struktura a únavové vlastnosti vybrané titanové slitiny 

    Prudíková, Alena
    Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení únavových vlastností titanové slitiny Ti-Al3-V2,5, označované dle ASTM jako Grade 9. Pozornost byla zaměřena na únavové chování slitiny v oblasti vysokocyklové únavy. Pro ...