Now showing items 1-1 of 1

  • Modely silové části regulace vodní turbiny 

    Prudek, Stanislav
    Práce se zabývá modelováním a simulací silové části Přečerpávací vodní elektrárny (PVE), pomocí které je ovládáno otevírání/zavírání rozváděcích lopatek Francisovi reverzní turbíny na PVE Dalešice. Jedná se o polohový ...