Now showing items 1-2 of 2

  • Daňové poradenství 

    Psohlavec, Karel
    Bakalářská práce zkoumá oběh dokladů ve vybrané firmě a jejich archivaci ve spojení s legislativními omezeními a možnostmi. Zabývá se problematikou efektivnosti tohoto systému. Srovnává dokladové povinnosti tří částí firmy, ...
  • Konsolidační pravidla 

    Psohlavec, Karel
    Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidačních pravidel, zvláště pak systémem vyloučení vnitropodnikového zisku vzniklého vzájemnými tržními aktivitami konsolidujících podniků. Tato pravidla jsou dále posuzována z ...