Now showing items 1-3 of 3

 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Ptáček, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby grafického intra s omezenou velikostí. Rozebírá návrh a tvorbu jednotlivých částí intra. Popisuje princip procedurálního generování objektů a textur, jednoduchou fyzikální simulaci ...
 • Polyfunkční dům 

  Ptáček, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu dle náležitostí příslušných platných norem a předpisů. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním ...
 • Rodinný dům s kanceláří 

  Ptáček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem rodinného domu s kanceláří pro čtyřčlennou rodinu. Objekt se nachází v Havlíčkově Brodě, kraji Vysočina. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s jednoplášťovou plochou střechou.