Now showing items 1-7 of 7

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ovesný, Martin
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku společnosti ELSEREMO, a.s. v období let 2001 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Kogenerační jednotka 

  Ptáček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zásobováním tepelné a elektrické energie malého rodinného domu, spalujícího zemní plyn. První část je obecná, věnována kogenerační technologii, nejvíce však kogenerační jednotce na bázi spalovacího ...
 • Krbová vložka 

  Ptáček, Martin
  Tato práce si klade za cíl proverit použití automatické regulace v nekolika provozních režimech na krbové vložce Venus 12.1.W. Ve své práci porovnávám nekolik merení, vždy s merením bez automatické regulace. Pri techto ...
 • Optimalizace tavení jako rozkladného procesu pro analýzu materiálů 

  Ptáček, Martin
  Tavení je proces, při kterém dochází k rozpuštění částic vzorku v tavidle. Toho se využívá pro rozklad látek, které se za standardních podmínek nerozloží v kyselině. Například křemík, který je podstatnou částí cementu, se ...
 • Snímače pro asistenční systémy řidiče 

  Ptáček, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou používaných systémů pro stabilizaci jízdy vozidel, zejména protiblokovacím systémem ABS, protiprokluzovým systémem ASR a systémem stabilizace v zatáčkách ESP. Hlavní důraz je kladen na senzory ...
 • Studium ovlivnění hydratace portlandského cementu působením zinku 

  Ptáček, Martin
  Téma této práce je sledování vlivu zinku na hydratační proces v portlandském směsném cementu (konkrétně s příměsí jemně mleté granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotního a fluidního popílku). Jak velké množství zinku ...
 • Vliv vlastností plynů na cyklus zážehové motoru 

  Ptáček, Martin
  Vlastnosti plynů vznikajících během spalování ve spalovacím motoru ovlivňují účinnost motoru a spotřebu paliva. Během spalování vznikají škodlivé látky, které mohou být redukovány optimalizací spalování. Práce sleduje změnu ...