Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza variability srdečního rytmu pomocí korelačních dimenzí 

  Ptáček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analýzou variability srdečního rytmu (HRV). Zaměřením se na analýzu HRV v časové oblasti a především pomocí korelačních dimenzí. Dále je nutné navržení metodiky vyhodnocení změn HRV u těchto dat ...
 • Návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Ptáček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakového vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou. Nejprve je proveden tepelný výpočet a poté následuje volba uspořádání jednotlivých teplosměnných ploch a ...
 • Vývoj materiálů na výrobu běžeckých lyží 

  Ptáček, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu. Její první část se zabývá vývojem běžeckého lyžování a vývojem materiálů a technologií používaných při výrobě běžeckých lyží od poloviny 20. století po současnost. Taktéž ...
 • Zpracování snímků pořízených pomocí UAV 

  Ptáček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením snímků pořízených pomocí bezpilotních leteckých prostředků – UAV. Úvodní část se věnuje definici, využití, aplikacím a typům UAV, především pro fotogrammetrické účely. ...