Now showing items 1-16 of 16

 • 3D model vybraného objektu 

  Ptáček, Pavel
  Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního 3D modelu Dolního morového hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. Primárně je stavba zaměřena klasickými geodetickými metodami. Výsledná podoba modelu je zpracována v programu ...
 • Etapy vývoje navigace v TMA od tradičních postupů k P-RNAV. 

  Adler, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vývojem letecké navigace v koncové oblasti (TMA). Popisuje terminálový prostor v okolí letiště a vyjmenovává současné druhy přiblížení. Vysvětluje také koncept PBN organizace ICAO a srovnává jeho ...
 • Metody, technické prostředky a procedury plánování a navigace letu po volných tratích v podmínkách RVSM 

  Hodinka, Jan
  V současné době dochází v letecké navigaci k přelomu v používání prostorové navigace v podmínkách RVSM z pohledu požadované navigační výkonnosti, tedy měnící se hodnoty dosahované navigační přesnosti určení polohy. Tato ...
 • Možnosti zvyšování výkonnosti GNSS pro zajištění provozu RNP-RNAV 

  Kvíčala, Aleš
  Cílem této práce je analýza současných požadavků na systém navigace RNP RNAV. Jedná se zejména o zhodnocení stávajících způsobů a popis budoucích možností zvyšování výkonnosti GNSS. V předložené práci je popsán dosavadní ...
 • Návrhová studie letiště VFR 

  Brandejský, Petr
  Záverecná diplomová práce má za cíl vytvorit návrhovou studii na vznik nového VFR letište. To má být postaveno v jihovýchodní cásti Ceské republiky, v blízkosti mesta Valašské Klobouky. V práci jsou vysvetleny podstatné ...
 • Nový transportní letoun pro AČR 

  Mácha, Petr
  Úkolem této bakalářské práce je výběr nového transportního letounu pro Armádu České republiky. V úvodu je charakterizován současný stav flotily transportních letounů a příčiny její obnovy. Součástí práce je výčet požadavků, ...
 • Plynné emise ze spalování biomasy 

  Ptáček, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou plynných emisí ze spalování biomasy. Popisuje, jak emise vznikají a jaký mají dopad na zdraví člověka a životní prostředí. V experimentální části byly změřeny a porovnány emise pro různá ...
 • Podstata navigační metody RVSM a její aplikace v evropském vzdušném prostoru. 

  Pergl, Kamil
  Prostorová navigace RNAV a metoda snižování minim vertikálních rozstupů RVSM jsou významným krokem, učiněným v řešení problematiky kapacity vzdušného prostoru. Jejich zavedením dochází k optimalizaci struktury vzdušného ...
 • Přehled a porovnání principů činnosti současných druhů GNSS ve světě 

  Straňák, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prehľadom a porovnaním súčasných globálnych navigačných družicových systémov a ich prínosom do leteckej dopravy. Sú priblížené základné princípy funkcie ako aj rozdiely medzi jednotlivými ...
 • Přesnost evropského GNSS pro civilní letectví 

  Bittner, Jan
  Diplomová práce se zabývá přesností určení polohy globálním polohovým systémem GPS a jeho satelitním rozšiřujícím systémem EGNOS. V práci je popsán postup šetření chyb uvedených globálních navigačních satelitních systémů ...
 • Rozdíly mezi JAR-FCL a Part-FCL pro vydání průkazu způsobilosti 

  Šebesta, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o legislativních změnách souvisejících s přechodem Evropského leteckého práva z předpisu JAR-FCL na předpis Part-FCL. Zaměřuje se především na rozdíly ve vydávání průkazu způsobilosti.
 • Technické odbavení letadel na letišti Brno – Tuřany 

  Šumpela, David
  Bakalářská práce “Technické odbavení letadel na letišti Brno-Tuřany“ pojednává o procesech odbavování letadel na brněnském letišti, se zaměřením na zajištění bezproblémového a včasného odbavení zavazadel a zboží v zázemí ...
 • Výkonnost služby GNSS pro aplikace prostorové navigace civilního letectví v ČR 

  Ptáček, Pavel
  Disertační práce pojednává o navigační výkonnosti GPS/EGNOS v oblasti polohy uživatele. Posouzení navigačních systémových schopností podpory zabezpečení nových letových postupů vychází ze statických observací a příkladů ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy zóny ke kontrole v lokalitě Brno ul. Havlíčkova 

  Ptáček, Pavel
  Cílem této práce je tvorba účelové mapy polohopisné situace vymezené části ulice Havlíčkova. Předmětem zaměření je komunikace, sousední dostupné objekty a povrchové znaky inženýrských sítí. Iniciátorem práce je Magistrát ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy zóny ke kontrole v lokalitě Brno ul. Havlíčkova 

  Ptáček, Pavel
  Cílem této práce je tvorba účelové mapy polohopisné situace vymezené části ulice Havlíčkova. Předmětem zaměření je komunikace, sousední dostupné objekty a povrchové znaky inženýrských sítí. Iniciátorem práce je Magistrát ...
 • Zhodnocení výroby ultralehkých letadel v České republice 

  Zvolánek, Jiří
  Závěrečná bakalářská práce rozebírá postavení českých výrobců ultralehkých letadel na zahraničním trhu a hodnotí jejich výrobu. Popisuje historii a vznik ultralehkého letectví v České republice a také zrod Letecké amatérské ...