Now showing items 1-20 of 53

 • Aplikace legislativních norem u pojišťovacího zprostředkovatele OK GROUP 

  Kubiš, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou činností, vedoucích k bezproblémovému chodu společnosti OK GROUP a.s. v návaznosti na kontrolní činnost České národní banky. Analyzuje a podrobně popisuje kontrolní činnost jako ...
 • Externí financování výstavby výrobní haly 

  Vágner, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou externího financování společnosti LAZAM CZ s. r. o. První, teoretická, část obsahuje obecné pojednání o možnostech externího financování společnosti, převážně prostřednictvím čerpání ...
 • Financování bydlení pomocí kombinace hypotečního úvěru a investování 

  Richter, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním vlastního bydlení na území České republiky a jsou v ní srovnávány hypoteční úvěry v konkrétních případech. Je v ní vysvětleno, jak je možné za pomoci včasného investování ušetřit ...
 • Financování developerských projektů 

  Ševčík, Marek
  Diplomová práce zpracovává téma Financování developerských projektů. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení pojmů problematiky developerského financování, popis developerského projektu a finanční metody měření ...
 • Financování investičního záměru ve společnosti Nyklíček a spol. s.r.o. a jeho zhodnocení 

  Šotolová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru společnosti Nyklíček a spol. s. r. o., konkrétně pořízením nového strojního zařízení, a zároveň si klade za cíl, určit nejvýhodnější způsob financování této investice. ...
 • Financování nové výrobní haly 

  Králíková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru výstavby nové výrobní haly a nalezení nejlepšího způsobu jejího financování. V úvodu práce jsou představeny metody, pomocí kterých lze zhodnotit investiční záměr ...
 • Financování podnikatelského záměru - pořízení projekční kanceláře 

  Jezberová, Pavla
  Obsah této práce se nejprve zaměřuje na strategickou a finanční analýzu vybrané společnosti, jejímž záměrem je otevřít si projekční kancelář. Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě provedených analýz a také ...
 • Financování projektu výstavby rodinných domů 

  Peloušková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů ze stavební oblasti, zejména developerských projektů, respektive investiční výstavby, a jejich financováním. Řeší se v ní konkrétní situace společnosti, která ...
 • Financování vybrané společnosti a jeho optimalizace 

  Nováková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá optimalizací financování vybrané společnosti. Diplomovou práci tvoří tři části, a to část teoretická, analytická a návrhová. V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny možnosti financování ...
 • Financování vybrané společnosti a jeho optimalizace - řízení nákladů 

  Eliáš, Jan
  Předmětem bakalářské práce je analyzování řízení nákladu ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Náplní teoretické části práce je vysvětlení problematiky, seznámení s klíčovými klíčové ...
 • Finanční analýza jako nástroj investičního rozhodování 

  Závodský, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. za obdobie 2013-2017. V teoretickej časti sú naznačené finančné ukazovatele podľa vybraných metód finančnej analýzy. Finančné ...
 • Finanční plánování vybrané společnosti 

  Burša, Vít
  Diplomová práce na základě především finanční a strategické analýzy zpracovává střednědobý finanční plán a následně navrhuje doporučení a nápravná opatření pro případné zlepšení ekonomické situace analyzované společnosti.
 • Finanční výkonnost vybraných pojišťoven na českém a německém trhu 

  Filipovičová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá finančním zdravým vybraných pojišťoven na českém a německém trhu za období let 2010 – 2014. Obsahem práce je externí analýza vybraných pojišťoven na základě poměrových ukazatelů využívaných v ...
 • Hedging a formy zajištění úrokového rizika 

  Gažo, Matúš
  Předmětem bakalářské práce je zajistit úrokové riziko podniku. Práce obsahuje teoretické vysvětlení úroku a nástrojů k zajištění. Analytická čas porovnává vzájemné vazby úrokových sazeb a navrhuje tři varianty vývoje ...
 • Hodnocení efektivnosti investic ve společnosti TESYDO, s.r.o. 

  Dolák, Marek
  Předmětem diplomové práce je zhodnoceni ekonomické efektivnosti investičního záměru ve společnosti TESYDO, s. r. o. a na základě výsledků hodnocení stanovení doporučujícího verdiktu. Úvodní část práce je věnována teoretickým ...
 • Hodnocení rizik dalších investic firmy KOVOLIT Česká, spol. s.r.o. 

  Popolanský, Tomáš
  Cílem této práce je identifikace podnikatelských rizik, která ohrožují firmu KOVOLIT Česká spol. s r.o. při dalších plánovaných investicích. Dále budou navržena doporučení pro snížení jednotlivých zjištěných rizik.
 • Hodnocení vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Rybár, Rastislav
  Bakalárska práca sa zameriava na vyhodnotenie podniku Slovanet a.s.. Teoretická časť definuje základné teoretické východiská, pomocou ktorých sa postupuje v praktickej časti. K vyhodnoteniu situácie v podniku sú využívané ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Vaněk, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Solitea Česká republika a.s., který se zabývá vývojem, podporou a implementací účetních, ekonomických a pokladních systémů. K hodnocení finanční situace ...
 • Inovace vybraných pojistných produktů a jejich alternativ 

  Kolouchová, Jana
  Diplomová práce se zabývá inovacemi vybraných pojistných produktů a jejich alternativ. Teoretická část popisuje pojistný trh a vývoj pojišťovnictví v České republice, definuje důležité pojmy jako nahodilost, pojistná ...
 • Investice na trhu kurzových sázek 

  Říha, Tomáš
  Diplomová práce dokazuje možnost efektivního investování na trhu kurzových sázek. Mechanismy fungování na tomto trhu jsou důrazně distancovány od jakýchkoliv forem hazardu a přibližovány k principům finančního trhu. Výstup ...