Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh malého vodního zdroje 

    Pušec, Daniel
    Vodní energie, ať už v malém či velkém měřítku je možná z hlediska celosvětové produkce nejdůležitější forma obnovitelného zdroje elektrické energie, pokrývající zhruba 19% její výroby. Malé vodní vodní elektrárny patří ...
  • Účinky vlhkosti na elektrické vlastnosti silikonového kaučuku 

    Pušec, Daniel
    Tato diplomová práce na začátku velmi stručně popisuje princip polovodičů, jejich dělení, fungování, oblasti využití a objasňuje princip pasivací polovodičových součástek. Dále se zabývá teorií silikonů obecně, jejich ...