Now showing items 1-4 of 4

 • Lávka pro pěší 

  Báča, Pavel
  Předmětem studentské práce je návrh nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší. Lávka spojuje dva objekty v lokalitě Brno – Bohunice. Jedná se o přemostění pozemní komunikace, parkoviště a vstupních oblastí obou objektů. ...
 • Ocelový skelet administrativní budovy 

  Klimeš, Petr
  Předmětem studentské práce je návrh ocelové konstrukce administrativní budovy České televize. Jedná se o vícepodlažní budouvu pravoúhlého půdorysu s nahrávacími studii a kancelářemi. Nosná konstrukce je řešena jako rámová ...
 • Vliv účinků poddolování na volbu typu nosné konstrukce mostu v km 332,420 trati Dětmarovice - Č. Těšín 

  Chaloupka, Martin
  Cílem diplomové práce bylo vypracovat varianty řešení nosné ocelové konstrukce železničního mostu na poddolovaném území. Rozpětí jednotlivých polí bylo zvoleno na základě polohy stávající spodní stavby. Zmenšování šířky ...
 • Zastřešení víceúčelové haly v Poděbradech 

  Houška, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce zastřešení víceúčelové sportovní haly v Poděbradech. V hale bude provozováno široké spektrum sportů a tomu také odpovídají půdorysné rozměry a světlá výška. ...