Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

    Pukaj, Marek
    Diplomová práca analyzuje zákazníkov spoločnosti Geocart CZ a.s. Práca predstavuje nové modely hodnotenia zákazníkov. Váhový matematický model je vytvorený v programe MS Excel. V programoch fuzzyTECH a MATLAB sú vytvorené ...