Now showing items 1-1 of 1

  • Praktické aspekty blokové polymerace styrenu 

    Pukančíková, Andrea
    Diplomová práce shrnuje v literární části aktuální poznatky z oblasti blokové polymerace styrenu, zejména radikálové polymerace využívající jedno- a vícefunkční iniciátory a dále koordinační polymerace styrenu s metalocenovými ...