Now showing items 1-2 of 2

  • Aerodynamická analýza a návrh úprav podvozkové gondoly letounu L 410 NG 

    Pukl, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou proudění kolem podvozkové gondoly letounu L 410 a její následnou aerodynamickou optimalizací. V první části je v rámci kalibrační úlohy zpracována známá geometrie, jejíž parametry ...
  • Soustavy řízení vrtulníků 

    Pukl, Marek
    Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše zkoumající situaci v oblasti soustav řízení vrtulníku. První část se týká cyklického a kolektivního řízení. Druhá část zahrnuje směrové řízení a kompenzaci točivého momentu. ...