Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza přestupu tepla v parogenerátorech bloků VVER 440 

  Roupec, Petr
  Cílem této diplomové práce je řešení problematiky týkající se přestupu tepla v parogenerátorech bloků jaderné elektrárny typu VVER 440. Parogenerátor představuje rozhraní mezi primárním a sekundárním okruhem. V parogenerátoru ...
 • Analýza vlivu pouzdření na izolační vlastnosti 

  Pulec, Jiří
  Moderní analogové systémy zpracovávající signály s velmi malou amplitudou jsou náchylné na zkreslení dané svody mezi signálovými trasami. Příčinou těchto svodů je znečištění izolační mezery na nosném substrátu, která ...
 • Izolační vlastnosti struktur typu Flip chip 

  Dóczy, Robert
  Tato práce se zabývá problematikou izolačních vlastností mikroelektronických struktur. Konkrétně odporem izolační mezery, jež odděluje vodivé části systému. Jsou zde nastíněny vlivy, které na izolační odpor působí a také ...
 • Návrh a realizace struktur s vnořenými komponenty 

  Němec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vícevrstvých struktur a tlustovrstvové technologie. Hlavním cílem práce je změřit základní elektrické vlastnosti struktur realizovaných pomocí tlustovrstvové technologie. Tyto ...
 • Optimalizace umístění vzorků v teplotní komoře 

  Severa, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na stanovení rozloţení teploty v teplotní komoře CTS. Teplota v komoře je měřena pomocí termočlánků. Naměřené hodnoty jsou graficky zakresleny a vyhodnoceny. Rozloţení teploty v komoře je simulováno ...
 • Planární struktury pro vysoké kmitočty 

  Pulec, Jiří
  Předložená práce se zabýbá problematikou návrhu a technologie planárních mikroelektronických struktur určených pro vysoké kmitočty. Vybrané struktury byly realizovány v laboratořích na Ústavu mikroelektroniky, měření ...