Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulické soustavy letadel 

    Puller, Tomáš
    Práce „Hydraulické soustavy letadel“ je zaměřena na problematiku hydraulického přenosu sil pro ovládání letounu. V první a druhé části jsou shrnuty hlavní charakteristiky hydraulických soustav a základní fyzikální vlastnosti ...
  • Remotorizace letounu EV-55 Outback 

    Puller, Tomáš
    Práce Remotorizace letounu EV-55 se zabývá možností náhrady tubrovrtulového motoru PT6A-21 pístovým vznětovým motorem. Je proveden výběr vhodného motoru a vrtule a vytvořen 3D model zástavby motoru do letounu. Dále je ...