Now showing items 1-1 of 1

  • Hydraulické soustavy letadel 

    Puller, Tomáš
    Práce „Hydraulické soustavy letadel“ je zaměřena na problematiku hydraulického přenosu sil pro ovládání letounu. V první a druhé části jsou shrnuty hlavní charakteristiky hydraulických soustav a základní fyzikální vlastnosti ...