Now showing items 1-6 of 6

 • Malá testovací teplotní komora 

  Lust, Radek
  Tato práce je zaměřena na metodiku stanovení parametrů Peltierových baterií a na teorii konstrukce chladícího bloku na základě získaných parametrů. Získaných informací je pak v práci využito k návrhu a konstrukci malé ...
 • Malá testovací teplotní komora 

  Wolfshörndl, Robert
  Diplomová práce se zabývá návrhem malé testovací teplotní komory. V první části práce je provedena studie senzorů teploty vhodných k realizaci teplotní komory. Závěr této kapitoly je věnován digitálnímu čidlu teploty ...
 • Nabíječ akumulátorů s mikrokontrolérem. 

  Losenický, Roman
  Úvodní část diplomové práce je zaměřena na seznámení a podrobný rozbor metodiky a problematiky nabíjení akumulátorových článků běžně užívaných technologií. Detailnější popis je věnován specifickým typům nabíjecích akumulátorů, ...
 • Nízkofrekvenční zesilovač ve třídě D pro aktivní reproduktory 

  Cupák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače ve třídě D, který do 4 ? zátěže dodá výkon 400 W. Navrhovaný nízkofrekvenční zesilovač je určen pro aktivní reprosoustavu, která se skládá ze ...
 • Polohové řízení solárního panelu s optimalizací energetické účinnosti 

  Kreysa, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému polohového řízení solárního panelu pro maximální možné využití energie ze slunce. Jsou zde rozebrány možné způsoby polohování solárního panelu a následně navržena ...
 • Systém napájení domácnosti z obnovitelných zdrojů energie 

  Gálus, Matej
  Práce se zabývá možnostmi simultánního využití fotovoltaické a větrné energie pro aplikaci v autonomním systému pro napájení domácnosti bez připojení k elektrické rozvodné síti. Jsou popsány možnosti zapojení fotovoltaických ...