Now showing items 1-19 of 19

 • Anténa pro UWB komunikaci uvnitř automobilu 

  Špůrek, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh bezdrátové UWB sítě uvnitř automobilu. Práce je rozčleněna do pěti etap. V první etapě se práce zaměřuje na návrh vhodných antén a napájecích struktur. V druhé etapě je simulována ...
 • Antény integrované do okna automobilu 

  Bílek, Ondřej
  Cílem této práce je návrh a realizace FM a DAB antény pro rozhlasové vysílání a antény pro GSM 900, GSM 1800 a WiFi 2,4 GHz, které mohou být zabudovány do zadního skla automobilu. Zvolený problém je řešen páskovými anténami ...
 • Antény na flexibilním substrátu 

  Sedlák, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu antén na flexibilním substrátu. Součástí práce je také návrh napájecího vedení na přechodu mezi pevným a flexibilním substrátem pomocí technologie FLEX-RIGID. V první části práce je ...
 • Modelování planárních vazebních členů 

  Valošek, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním planárních vazebních členů, jmenovitě typem širokopásmových odbočnic a velmi širokopásmových odbočnic. Cílem této práce je analýza, syntéza, numerické modelování a realizace (jen ...
 • Návrh 3D Vivaldiho anténní řady pro radarové aplikace 

  Kašpar, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu Vivaldiho anténní struktury, která je pro svoje širokopásmové vlastnosti vhodná pro radarové aplikace. Poskládáním základního Vivaldiho elementu do výsledné 2D anténní řady je dosaženo ...
 • Návrh anténní jednotky přístupového bodu pro off-body komunikaci v ISM pásmu 61 GHz 

  Miřácký, Jan
  Obsahem této diplomové práce je teoretický popis návrhu, praktické numerické modelování a optimalizace pomocí parametrických analýz kruhové antény a kruhové štěrbinové antény, vytvořených na bázi vlnovodu integrovaného do ...
 • Návrh optoelektronického snímače polohy 

  Straka, Radomír
  Cílem této práce je navrhnout optoelektronický snímač polohy, který by určoval aktuální polohu měřicí linky. Tuto polohu je potřeba určovat velice přesně. Nejdříve je práce směrována na seznámení se snímači polohy, které ...
 • Rekonstrukce blízkého pole antén 

  Puskely, Jan
  Cílem disertační práce je navrhnout efektivně pracující algoritmus, který na základě bezfázového měření v blízkém poli antény bude schopen zrekonstruovat komplexní blízké pole antény resp. vyzařovací diagram antény ve ...
 • Rozložení proudu na lineárních anténách 

  Dvořák, Zdeněk
  Bakalářská práce Rozložení proudu na lineárních anténách se zabývá měření rozložení proudu na anténním vodiči. Blíže je rozebrán princip měření pomocí měřící smyčky. V té se indukuje napětí přímo úměrné magnetické indukci, ...
 • SIW štěrbinová anténa 

  Martinec, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem vlnovodné štěrbinové antény a SIW štěrbinové antény s koaxiálním a mikropáskovým přechodem pracujících na kmitočtu 5,6 GHz v kmitočtovém pásmu Wi-Fi standardu IEEE 802.11ac. K vytvoření těchto ...
 • Smyčkové antény pro medicínské aplikace 

  Zejda, Luboš
  Tato práce je zaměřena na návrh smyčkových antén pro medicínské aplikace. Podstatou práce je ověřit funkčnost publikovaných širokopásmových smyčkových antén a vzájemně je porovnat. Porovnané antény jsou přepočteny na ...
 • Symetrizační obvody 

  Beran, Vlastimil
  Symetrizační obvody slouží k propojení symetrické zátěže (anténa, dipól) s nesymetrickým napáječem (koaxiální kabel). Bez zařazení symetrizačního obvodu je zátěž (anténa) špatně přizpůsobena k napáječi a projevuje se to ...
 • Širokopásmová obdelníková flíčková anténa 

  Teplý, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh mikropáskové antény s maximální šířkou pásma. Nejprve jsou diskutovány standardní typy napájení těchto antén s hlavní pozorností na koaxiální napájení (napájení sondou) a L-sondu. ...
 • Širokopásmové lineární anténní pole pro BAN aplikace 

  Gaja, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednotlivého elementu anténní řady a simulací celé řady pro aplikaci v BAN. Práce pojednává o základních principech směrování svazku anténní řady do specifického poloprostoru ...
 • Technický výpočet záření soustav lineárních antén 

  Halm, Martin
  Tato práce se zabývá výpočtem směrových charakteristik a vstupních impedancí anténních soustav. V první části je tato problematika řešena na teoretické úrovni. Po definici základních parametrů antén je proveden rozbor ...
 • Trychtýřová anténa s potlačenými bočními laloky 

  Kaděra, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na způsoby možné realizace směrové trychtýřové antény s potlačenými bočními laloky v kmitočtových pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz. V práci je provedena rešerše možných metod řešení včetně ...
 • Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Pavlíček, Rostislav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). V prvním kroku řešení byla v simulačním programu Ansoft HFSS tato anténa navržena, kde optimalizovanými parametry ...
 • Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Pavlíček, Rostislav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). V prvním kroku řešení byla v simulačním programu Ansoft HFSS tato anténa navržena, kde optimalizovanými parametry ...
 • Vícepásmová flíčková anténa 

  Šebesta, Jiří
  Obsahem této práce je návrh, numerické modelovaní a optimalizace lineárně polarizovaných flíčkových antén v programu CST Microwave Studio. Jsou zde porovnány různé způsoby napájeni a různé přístupy pro dosažení vícepásmového ...