Now showing items 1-20 of 23

 • Algoritmy pro systémy s technikou adaptivního frekvenčního skákání 

  Zunt, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o systémech, které využívají techniku frekvenčního skákání FH (Frequency Hopping). Je vysvětlen princip této techniky a její výhody a nevýhody. Následuje popis techniky adaptivního frekvenčního ...
 • Databázový systém pro výrobu desek plošných spojů 

  Procházka, Jiří
  Rozbor problematiky návrhu webové databáze a její struktury pro potřeby provozu dílny na výrobu plošných spojů. Prostudování použití aplikaci určených pro vytváření, správu a zabezpečení dat databázového systému. Prostředky ...
 • Hlasové kodéry pro nízké přenosové rychlosti 

  Leitner, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou kodérů a vokodérů používaných ve zpracování řečového signálu. Cílem práce je vytvořit ucelenený přehled koderů a vokodérů včetně popisu jejich vlastností, v druhé části pak simulace ...
 • Hotspotový systém pro více operátorů 

  Strmiska, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací hotspotového systému pro více operátorů, řeší problematiku QoS, účtování přenesených dat a distribuci služeb společným bezdrátovým rozhraním. Teoretická část práce je zaměřena ...
 • Infrastruktura veřejných klíčů 

  Bědajánek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá infrastrukturou veřejných klíčů, ve které jsou popsány principy a funkce certifikační autority. V rámci diplomové práce, byla vytvořena vlastní certifikační autorita pod operačním systémem Linux. ...
 • Kryptografické moduly pro zabezpečení sítí 

  Tenora, Lukáš
  Práce se zabývá problematikou virtuálních privátních sítí (VPN) a autentizace. V první části jsou vysvětleny moderní kryptografické metody, problematika autentizace, autentizační předměty a také problematice VPN. V druhé ...
 • Laboratorní úloha elektronického zabezpečovacího systému komunikujícího přes síť Ethernet 

  Harth, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronických zabezpečovacích systémů komunikujících přes síť Ethernet. Na tomto základě je navrhnuta laboratorní úloha pro integrovaný bezpečnostní systém Xtralis 3000 ...
 • Laboratorní úloha skryté kamery a odposlechu 

  Kočíř, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavení laboratorní úlohy skryté kamery a akustického odposlechu. V bakalářské práce je popsána historie emisní bezpečnosti, druhy zpravodajské činnosti, odposlech, kamery, koncept ...
 • Laboratorní úloha systému rádiové elektrické zabezpečovací signalizace 

  Pokludová, Michaela
  Cílem bakalařské práce je principiélně i technicky popsat základní soudobé rádiové systémy, se kterými se dále pracuje na panelu v rámci laboratorní úlohy. Výstupem této práce je zadání laboratorní úlohy EZS pro magistry ...
 • Lokalizační systém kombinující výhody GPS a GSM 

  Klozar, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je rozbor možností lokalizace v sítích GPS a GSM. Výběr vhodného modulu pro návrh lokalizačního zařízení, využívající oba zmíněné systémy. Návrh a konstrukce zařízení, které je schopno v sítích ...
 • Moderní autentizace předmětem a znalostí 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá moderní autentizací předmětem a znalostí. Převážně je zaměřena na autentizaci pomocí USB tokenů, Smart Java karet, Smart .NET karet a technologii NFC a jejich následné využití při autentizaci ...
 • Modul elektrické zabezpečovací ústředny s komunikátorem Ethernet 

  Strašil, Ivo
  Diplomová práce se zabývá návrhem ústředny elektrické zabezpečovací signalizace, vybavené rozhraním Ethernet. Jsou rozebrána současná řešení ústředen elektrické zabezpečovací signalizace a současné způsoby využití komunikace ...
 • Modul elektrické zabezpečovací ústředny s komunikátorem GSM 

  Dokulil, Zdeněk
  Úkolem této diplomové práce bylo navrhnout a zrealizovat malou modulární ústřednu s důrazem na komunikaci se sítí GSM. V první části práce je rozebrána historie ústředen od počátku až po dnešní technologie. Dále byly také ...
 • Možnosti kódového zabezpečení stanic s kmitočtovým skákáním 

  Pust, Radim
  Doktorská práce se zabývá problematikou návrhu kódového zabezpečení pro stanice s kmitočtovým skákáním v pásmu s intenzivním rušením. U digitálních modulací dochází vlivem rušení k chybnému určení modulačního stavu na ...
 • Návrh řešení autentizace a autorizace v bezdrátových lokálních sítích 

  Čížek, Michal
  Tato práce pojednává o dostupných principech a metodách autentizace a autorizace v bezdrátových lokálních sítích. V první části je uveden přehled dostupných metod autentizace, jejich krátký popis a zhodnocení jejich ...
 • Proxy firewall 

  Kugler, Zdeněk
  Diplomová práce souhrnně pojednává o tématice proxy serverů a firewallů, s přihlédnutím k dalším souvisejícím technologiím a síťovým technikám. Systematicky popisuje obecnou problematiku firewallů se zaměřením na proxy ...
 • Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním 

  Matocha, Tomáš
  Práce Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním se soustřeďuje na~instalaci operačního systému Linux na~starší počítače, který plní funkci jako brána pro připojení klientů ve~vnitřní síti do internetu. ...
 • Řízení výkonové LED pomocí ATtiny 

  Sedláček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem DC/DC snižujícího měniče, určeného pro napájení výkonové LED diody z Lithium-Iontových akumulátorů. Práce na úvod čtenáře seznamuje s funkcemi a požadavky kladenými na navrhované zařízení. ...
 • Simulace vícecestného šíření vícestavových modulací 

  Polák, Ladislav
  Práce Simulace vícecestného šíření vícestavových modulací je zaměřen na vývoj vhodného algoritmu v prostředí MATLAB, který je schopen na základě zadaných parametrů přenosových kanálů simulovat vliv vícecestného šíření na ...
 • Systémy detekce a prevence průniku 

  Černý, Michal
  Systémy detekce a prevence průniku mohou být realizovány jako samostatný hardware nebo nasazeny v podobě software na hostiteli. Primárním účelem těchto bezpečnostních prvků je odhalení nežádoucí aktivity, jako například ...