Now showing items 1-2 of 2

  • Predikce deště pomocí meteorologického radaru 

    Putna, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro krátkodobou předpověď deště za pomocí meteorologického radaru. Zmiňuje některé postupy při řešení a zejména využití vícevrstvé neuronové sítě, čemuž se ...
  • Predikce vývoje kurzu pomocí umělých neuronových sítí 

    Putna, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá využitím neuronových sítí pro účely předpovědi vývoje kurzu trhů na burze. Zmiňuje základy teorie fungování burzy a obchodování na ní. V práci je dále popsána teorie neuronových sítí, jaké ...