Now showing items 1-2 of 2

  • Nativní framework pro univerzální nabídkový systém pro platformu Android 

    Pyszko, Petr
    Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací frameworku pro operační systém Android. Tento framework je určen pro efektivní vývoj mobilních aplikací, jež jsou určeny k prezentaci produktů. Framework je navržen s ohledem ...
  • Optimalizace rozmístění dílů ve skladu 

    Pyszko, Petr
    Tato práce se zabývá optimalizací rozmístění dílů ve skladu. Řešení tohoto problému je založeno na čtyřech metodách rozmístění, jejichž klady a zápory jsou diskutovány. Efektivita těchto metod je testována pomocí simulátoru ...