Now showing items 1-2 of 2

  • Rodinný dům v Hrádku 

    Pyszková, Dorota
    Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu s ohledem na požadavky tepelné techniky, požární bezpečnosti a akustiky. Jedná se o zděný, samostatně stojící rodinný dům se sedlovou střechou, ...
  • Zdravotní centrum 

    Pyszková, Dorota
    Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby zdravotního centra s ohledem na požadavky tepelné techniky, požární bezpečnosti a akustiky. Jedná se o stavbu zděnou, samostatně stojící s plochou střechou o ...