Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konkurenční strategie firmy 

    Venerová, Lenka
    Podstatou diplomové práce je návrh konkurenční strategie pro malou firmu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První částí jsou teoretická východiska, pomocí kterých je v druhé části analyzován a zhodnocen současný ...