Now showing items 1-12 of 12

 • Chemorezistivní senzor plynů 

  Venkrbec, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou detekce plynů. Teoretická část je věnována principům a konstrukci chemických senzorů plynů, zejména pak chemorezistivních senzorů plynů, a to hlavně s aktivní vrstvou tvořenou polovodivými ...
 • Detekce kyslíku pomocí senzoru plynů 

  Jelínek, Tomáš
  V této diplomové práci jsou stručně popsány různé typy senzorů plynů, jejich charakteristiky, principy funkce, aktivní vrstvy a konstrukce. Práce je zaměřena především na polovodičové senzory plynů. V experimentální časti ...
 • Elektrochemická analytická zařízení pro měření s tlustovrstvými senzory 

  Pytlíček, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrochemických analytických zařízení, která jsou navržena pro zjišťování stopových koncentrací látek v roztocích a to za pomocí tlustovrstvých senzorů. Prioritně je zde hledáno ...
 • Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů 

  Pytlíček, Zdeněk
  Tato disertační práce se zabývá vývojem a výrobou mikrosenzorů plynů s využitím nové trojrozměrné (3D) nanostrukturované polovodivé vrstvy z oxidů kovů, která efektivně využívá výhod anorganických materiálů připravených ...
 • Modelling of Gas Diffusion In The 3-D Structured Metal Oxide Nanofilm 

  Pytlíček, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Nanostructures of various materials and arrangements have been shown to be highly effective in the detection of chemical and biological matters. In this paper, a novel self-assembled 3-D nanofilm is described. We present ...
 • Nanostrukturované vrstvy polovodivých oxidů kovů v plynových senzorech 

  Bartoš, Dušan
  Táto diplomová práca pojednáva o metóde prípravy plynového senzora pomocou procesu anodickej oxidácie kovu. Vymenúva typy senzorov, detailne sa zaoberá princípom citlivosti elektrochemických senzorov a predkladá jednotlivé ...
 • Návrh měřicího obvodu senzoru plynů pro měření velmi nízkého limitu detekce 

  Zwiener, Jan
  Práce se zabývá různými druhy rušení, které ovlivňují měření. Pomocí speciálního zařízení, nazývaného lock-in zesilovač, se tyto rušivé signály dokážou vyrušit, aby bylo možné měřit požadovaný signál, který je hluboce pod ...
 • Polovodičové senzory plynů na bázi oxidu ciničitého 

  Gablech, Imrich
  Práce se zabývá polovodičovými senzory plynů, jejichž aktivní vrstva je tvořena oxidem ciničitým (SnO2). V první části jsou rozděleny senzory plynů dle principu jejich funkčnosti. Dále je popsán princip fungování polovodičových ...
 • Porous-alumina-assisted formation of 3-D nanostructured niobium oxide films for advanced sensing applications 

  Pytlíček, Zdeněk; Mozalev, Alexander; Vazquez, Rosa Maria; Bendová, Mária; Llobet, Eduard; Hubálek, Jaromír (Elsevier, 2015-06-07)
  Here we synthesize a 3-D metal/oxide/metal nanostructured film that merges the benefits of advanced nanocomposite inorganic materials with the flexibility of nonlithographic electrochemical technologies based on so-called ...
 • Senzor plynů založený na uhlíkových nanočásticích 

  Morávek, Petr
  Tato práce se zabývá charakterizací senzorů plynů na bázi uhlíkových nanostruktur. Teoretická část pojednává o základních pojmech spojených s problematikou detekce plynů, vlastnostech uhlíkových nanostruktur a o metodách ...
 • Senzory plynů, jejich konstrukce a testování 

  Pytlíček, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá problematikou senzorů plynů, jejich konstrukcí a metodikou testování. Základním zaměřením práce je návrh a realizace stanice pro jednoduché testování vodivostních senzorů plynů. Celá stanice je ...
 • Senzory plynů, jejich konstrukce a testování 

  Zbožínek, Štěpán
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá senzory plynů, jejich konstrukcí a metodami testování. V úvodní části je stručně popsána problematika detekce plynů. Jsou zde uvedeny běžné principy, konstrukce, příklady možných ...