Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - rozšíření podnikatelských aktivit 

    Qasemová, Sára
    Záměrem této bakalářské práce je zhotovení podnikatelského záměru na rozšíření stánkového prodeje kávy o e-shop. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů souvisejících s ...