Now showing items 1-3 of 3

 • Dotazem řízené kontextově orientované workflow 

  Mates, Vojtěch
  Tato práce pojednává o návrhu architektury systému pro řízení podnikových procesů, který je schopen reagovat i na měnící se kontext již běžících procesů. Architektura systému je navržena tak, aby systém byl schopen měnit ...
 • FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT 

  Zámečníková, Eva
  Tato disertační práce se zabývá problematikou zpracování vysokofrekvenčních časových řad. Zaměřuje se na návrh algoritmů a metod pro podporu predikce těchto dat. Výsledkem je model pro podporu řízení rozhodovacího procesu ...
 • Rozpoznávání objektů pomocí evolučních metod 

  Lýsek, Jiří
  Tato práce pojednává o použití evolučních metod, konkrétně gramatické evoluce k rozpoznávání objektů v obraze. V práci jsou popsány principy rozpoznávání objektů a evoluční metody se zaměřením na gramatickou evoluci. Ve ...