Now showing items 1-2 of 2

  • Malé sněhové frézy 

    Ráheľ, Dušan
    Bakalárska práca je zameraná na snehové frézy. Pojednáva o ich vzniku a vývoji a o ich využití v súčasnosti. Je spracovaný vývoj a technické vlastnosti všetkých rozmerových typov snehových fréz, od najmenších, poháňaných ...
  • Řízení manipulátoru Mini-Swing 

    Ráheľ, Dušan
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia robotických manipulátorov a ich rozsahom použiteľnosti. Hlavným cieľom práce je vytvorenie pohybovej štúdie manipulátoru v prostredí SolidWorks a zostavenie identifikácie ...