Now showing items 1-2 of 2

  • Matematika pro elektromagnetismus 

    Rára, Michael
    Cílem práce je pomocí vybraných kapitol matematiky, konkrétně tenzorů, vektorových polí, orientovaných křivkových a plošných integrálů a integrálních vět, popsat elektromagnetické zákony včetně odvození Maxwellových rovnic ...
  • Numerické metody registrace obrazů s využitím nelineární geometrické transformace 

    Rára, Michael
    Cílem práce je pomocí vhodných matematických metod vytvořit jednoduchou aplikaci, která bude schopna zpracovat sadu digitálních obrazů postižených atmosferickým seeingem, takovým způsobem, aby se výstupní data podobala co ...