Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy zpracování obrazu v osmibitových procesorech 

    Rébl, Miroslav
    Tato diplomová práce se zabývá implementací propojení jednoduché kamery a procesoru Atmel AVR. Dále se zaměřuje na získávání obrazových dat z kamery C3088 a manipulaci s řídícími registry modulu. Odhaduje možnou limitaci ...
  • Systém pro digitální bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost 

    Rébl, Miroslav
    Tato práce se zabývá návrhem komunikačního systému bezdrátového přenosu dat na krátkou vzdálenost. Rozebírá možné varianty komunikace mezi uzly sítě se zaměřením na specifický typ bezdrátové sítě tvořené jen jedním typem ...