Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza a modelování provozu v datových sítích 

  Paukeje, Ján
  Diplomová práca pojednáva o modelovaní sieťovej prevádzky so zameraním na spracovanie pomocou analýzy časových radov. Rozoberá charakteristické vlastnosti sieťovej prevádzky, predovšetkým prevádzky HTTP. Prvé kapitoly sú ...
 • Analýza LAN sítě s následnou simulací v prostředí Opnet Modeler 

  Skopal, Jakub
  Práce se zabývá prozkoumáním možností sledování a analýzy LAN sítí s využitím hardwarového analyzátoru Finisar TGHs od společnosti Finisar Corporation. Jako sledovaná síť byla vybrána lokální počítačová sít v laboratoři ...
 • Analýza modelů směrovacích protokolů OLSR a AODV pro MANET sítě v prostředí OPNET Modeler 

  Machata, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou MANET sítí a je zaměřena zejména na procesy směrování. Největší pozornost je věnována směrovacím protokolům AODV a OLSR. Tyto protokoly jsou zde podrobně popsány. Cílem této práce je ...
 • Analýza provozu v datových sítích a jeho modelování 

  Šabatka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu datového provozu a jeho modelování. V práci jsou popsány jednotlivé metody modelování provozu, jak současné a moderní, tak i historické, pro dnešní provoz již nevyhovující. První ...
 • Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI 

  Kňazovický, Pavel
  Táto práca sa zaoberá analýzou protokolov zaisťujúcich zabezpečený prenos dát. V prvej časti je stručne popísaný referenčný model ISO/OSI. Druhá časť je zameraná na samotné zabezpečené protokoly na jednotlivých vrstvách ...
 • Bezdrátové IP sítě 802.11 a jejich model v simulačním nástroji OMNeT++ 

  Jakúbek, Peter
  Bakalárska práca je venovaná zoznámeniu so štandardom IEEE 802.11. V práci sú zhrnuté jeho výhody, nevýhody história a rozdelenie do skupín podža noriem. Vežká pozornosť je venovaná užívatežskému zoznámeniu so simulačným ...
 • Dynamický směrovací protokol OSPFv3 pro MANET sítě v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Henzely, Július
  V bakalárskej práci sú zahrnuté teoretické poznatky týkajúce sa základných znalostí ohľadom funkcie mobilných sietí so zameraním na siete MANET a smerovacie protokoly v nich použité. Práca sa zaoberá prehľadom smerovacích ...
 • HDMI/LVDS převodník 

  Janovský, Martin
 • Implementace kvality služby v bezdrátových sítích 

  Kaman, Štěpán
  Bezdrátové sítě představují v současné době častý přístup připojení stanic do místní sítě či k Internetu. Až do roku 2005 neexistovala ve standardu 802.11 podpora prioritních dat a využití multimediálních služeb je v těchto ...
 • Komunikační zařízení přes GSM/GPRS 

  Prečan, David
  Diplomová práce se zabývá dálkovým přenosem dat s využitím technologií SMS a GPRS. Po stručné rešerši stávajících řešení je v práci navrženo a popsáno dálkové měření teploty a přenos dat prostřednictvím komunikačního modulu ...
 • Konfigurace QoS v IP síti s využitím Cisco prvků 

  Brož, Kamil
  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První, teoretická část, pojednává o parametrech a požadavcích moderních real-time aplikací. Dále rozebírá konkrétní prostředky pro zajištění QoS. Jedná se přístup ve ...
 • Lokalizace pomocí aplikace určené pro platformu Java ME využívající GPS 

  Figurny, Radek
  Cílem této diplomové práce je vytvoření MIDletu schopného přijímat data z externího GPS modulu připojeného k mobilnímu telefonu přes rozhraní Bluetooth a tato data ve vhodné podobě prezentovat uživateli. V teoretické části ...
 • Mapování QoS požadavků na síťové prostředí 

  Konečný, Zbyněk
  Problematikou konvergovaných sítí je dostatečné zajištění kvality služeb po celé délce komunikačního přenosu. Tato problematika je úzce spjata se službami pracujícími v reálném čase, jako jsou VoIP (Voice over Internet ...
 • Matematické modelování síťového provozu služby WWW 

  Papšík, Lukáš
  Cílem bakalářské práce bylo prakticky využít získané teoretické znalosti ze semestrální práce. Náplní práce bylo analyzovat dlouhodobý provoz z důrazem na získání potřebných parametrů pro vybrané modely. Pro analýzu sítě ...
 • Metody ukládání uživatelských hesel v operačních systémech 

  Pavlík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby ukládání hesel v současných operačních systémech. Konkrétně se práce zaměřuje na operační systémy Windows, Linux, BSD a OS X. U těchto systémů jsou zkoumány způsoby hašování hesel a ...
 • Mobile IPv6 v prostředí OPNET Modeler 

  Žáček, Martin
  Diplomová práce shrnuje poznatky o podpoře mobility v IPv4 sítích a detailně prozkoumává možnosti mobility v IPv6 sítích. Jsou zde popsány funkce a topologie protokolů MIPv6 (RFC 3775), FMIPv6 (RFC 5568), HMIPv6 (RFC 5380) ...
 • Možnosti připojení kamer k počítači PC 

  Pelc, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá síťovými kamerami a možnostmi jejich připojení k počítači PC. Síťové kamery jsou rozebrány z pohledu vnitřní stavby, vnější konstrukce a z těchto hledisek odvíjeného využití. Komunikace s PC a ...
 • Možnosti zabezpečení bezdrátové sítě 

  Nečas, Ondřej
  Cílem této práce je uvést čtenáře do základní problematiky týkající se rychle rozvíjejícího a v dnešní době již široce používaného oboru přenosu dat za pomoci bezdrátových sítí. Především se pak věnuje důležité otázce jak ...
 • Návrh a implementace systému pro výměnu statistických informací o síťovém provozu mezi přístupové body WLAN sítě 

  Lenk, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami implementácie metódy na zber a distribúciu štatistických informácií o sieťovej prevádzke v prístupovom bode MikroTik pri použití virtualizovaného systému OpenWRT. Prvá časť práce ...
 • Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie 

  Oujezský, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie. Je orientována zejména na technologie Cisco. Teoretická část popisuje jednotlivá zařízení použitá v laboratoři a problematiku funkcionalit ...