Now showing items 1-7 of 7

 • Adaptive parameterization for Aerodynamic Shape Optimization in Aeronautical Applications 

  Hradil, Jiří
  Cílem mé disertační práce je analyzovat a vyvinout parametrizační metodu pro 2D a 3D tvarové optimalizace v kontextu průmyslového aerodynamického návrhu letounu založeném na CFD simulacích. Aerodynamická tvarová optimalizace ...
 • Současné trendy snižování NOx v souvislosti s připravovanou legislativou 

  Růžička, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby vzniku a metodami redukce oxidů dusíku ve spalinách v kontextu české a evropské legislativy. Porovnává nový zákon o ochraně ovzduší se zákonem předchozím a nastiňuje účinek nových ...
 • Studie řízení výrobního procesu u vybraných produktů 

  Růžička, Pavel
  Diplomová práce se zabývá průběhem výroby odlitků ve společnosti ŽĎAS, a.s. a způsobem implementace požadavků zákazníka. Cílem práce bylo vytvořit diagram Work Flow technické přípravy výroby podle interních směrnic. Dalším ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při realizaci zakázky 

  Štetina, Patrik
  Cílem této diplomové práce je využití metod projektového managementu pro firmu při realizaci jejich zakázky. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována teoretickým východiskům řešení, další část se ...
 • Výroba dílu zpětné klapky 

  Růžička, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá inovací výroby součásti disku zpětné klapky používané u čerpací techniky. Jedná se o součást zhotovenou z plechu o tloušťce 3 mm s jakostí materiálu dle ČSN 11 320. Stávající výroba pomocí ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v aparthotelu 

  Růžička, Pavel
  Předmětem diplomové práce je návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném objektu aparthotelu v Peci pod Sněžkou. Jedná se o aparthotel se dvěma podzemními a nejvíce šesti nadzemními podlažími vč. galerie. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Růžička, Pavel
  Úkolem bakalářské práce je návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném bytovém domě. Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními podlažími bez podsklepení. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích. ...