Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

    Široká, Pavlína
    Záměrem diplomové práce je na základě posouzení současného stavu firmy Industrial Engineering s.r.o. ekonomicky zhodnotit efektivnost zamýšlené investice. Pomocí finanční analýzy je zhodnocen minulý stav firmy. Pro hodnocení ...
  • Racionalizace obrábění skříní převodovek 

    Sádlo, Dominik
    Obsahem práce je navržení technologie obrábění s použitím obráběcích center, využívající pět řízených os. Změna plynoucí ze zavedení této technologie je zkoumána na skříni jednostupňové převodovky, která je součástí výrobků ...