Now showing items 1-14 of 14

 • B + B BARCELONA 

  Růžička, Tomáš
  B+B Barcelona – Gymnázium Barcelona – Vallcarca Vallcarca je čtvrť s velmi specifickým charakterem, členitou topografií, sociální strukturou, zástavbou dvojího měřítka, důležitým pěším tahem a místem, před kterým jsou velké ...
 • Expozice v Moravských Budějovicích 

  Růžička, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout a posoudit nosnou ocelovou konstrukci jednolodní haly. Ta sestává z příčných vazeb, jejichž osová vzdálenost je 5,8 m. Příčná vazba se skládá z plnostěnných sloupů a příhradového ...
 • Light Propagation Volumes 

  Růžička, Tomáš
  Cílem diplomové práce je popsat různé metody výpočtu globálního osvětlení scény včetně techniky Light Propagation Volumes. Pro tuto metodu jsou podrobně popsány všechny tři kroky výpočtu: injekce, propagace a vykreslení. ...
 • Most Ethernet-IEEE802.15.4 

  Růžička, Tomáš
  Předkládaná práce obsahuje teoretické informace o síťových protokolech Ethernet (TCP/IP) a IEEE 802.15.4. Práce dále obsahuje návrh převodníku realizovaného za pomoci vývojového kitu RCM 3365 od firmy Rabbit Semiconductor. ...
 • Most Ethernet-IEEE802.15.4 

  Růžička, Tomáš
  V této práci se zabývám převodníkem, který má sloužit jak most mezi dvěma protokoly. Těmi protokoly je Ethernet a bezdrátový protokol IEEE 802.15.4. Bezdrátovou část této práce jsem ovšem nasimuloval pomocí sériové linky ...
 • Nástroj pro výpočet světelných map 

  Růžička, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro výpočet světelných map. Cílem práce je popsat a demonstrovat všechny kroky, které jsou nutné při tvorbě světelných map, zejména proces rozbalování geometrie ...
 • Přepočet a variantní návrh ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Jihlavě 

  Růžička, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je přepočet nosné ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu v Jihlavě a návrh variantního řešení ocelové konstrukce střechy. Půdorysné rozměry činí 60 x 84 m. Stávající konstrukce je tvořena ...
 • Technický a hospodářský návrh větrné elektrárny v lokalitě Břežany na Znojemsku. 

  Růžička, Tomáš
  V současnosti se v ČR staví velké větrné elektrárny. S tímto vzrůstajícím trendem rostou i hlasy pro a proti jejich výstavbě. Tato práce pojednává o již realizované a nějakou dobu provozované větrné elektrárně Vestas V52 ...
 • Tepelný výpočet parního kotle 

  Růžička, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem parního kotle spalujícího zemní plyn. Úvodní část je věnována technickému popisu a parametrům kotle. Hlavní část práce představuje tepelný výpočet kotle, doplňková část se ...
 • Tlustovrstvé amperometrické senzorové pole 

  Růžička, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a konstrukcí tlustovrstvého amperometrického senzorového pole. Důvodem návrhu senzorového pole je několikanásobné zvýšení rychlosti, zvýšení přesnosti a rozšíření možností měření oproti ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Pešková, Jitka
  Předmětem této bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie na téma transformace postindustriálního areálu Modeta v Jihlavě. Dispoziční řešení zohledňuje těsnou blízkost továrny s jihlavskou zoo a potřeb města, ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Záděrová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie na téma transformace bývalé textilní továrny na polyfunkční areál v těsné blízkosti jihlavské zoo a v návaznosti na centrum města. Úkolem studie je najít ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Hudečková, Kristína
  Terminál představuje spojení dvou věcí – vnitřního a vnějšího - města a okolí. Záměrem mé práce je plynule propojit hlavní pěší trasu z centra města s autobusovou a vlakovou dopravou. Aby toto spojení bylo co nejpřirozenější, ...
 • Vliv iontů hliníku ve struktuře hydroxidu nikelnatého na vlastnosti elektrod 

  Růžička, Tomáš
  V předkládané diplomové práci, je zkoumán vliv iontů hliníku přidaných v různých koncentracích do struktury hydroxidu nikelnatého, který v dnešní době tvoří základ aktivní hmoty kladné elektrody Ni-Cd akumulátorů. Hydroxid ...