Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový výzkum pro společnost Invia.cz, a.s. 

    Růžičková, Lucie
    Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků cestovní agentury Invia.cz a také analýzou spotřebitelského chování při výběru dovolené. Teoretická část se vymezuje stěžejní pojmy, v analytické ...
  • Podnikatelský záměr - založení kavárny 

    Růžičková, Lucie
    Tato diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení kavárny. Teoretická část vysvětluje hlavní pojmy, v analytické části jsou provedeny analýzy a dotazníkové šetření. Na závěr byla veškerá zjištěná ...