Now showing items 1-3 of 3

 • Mateřská škola, Brno - Lesná 

  Račan, Václav
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci budovy mateřské školy v Brně, na sídlišti Lesná. Tvarové a architektonické řešení stavby vychází z kombinace několika vzájemně se protínajících kvádrů, přičemž v prostorovém ...
 • Problematika vhodného způsobu využití brownfields v Brně 

  Račan, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou opětovného využití brownfields. Práce je členěna do pěti kapitol. Teoretická východiska, definice a kategorizace brownfields jsou nastíněny v první kapitole. Druhá kapitola pojednává ...
 • Rodinný dům v Žebětíně 

  Račan, Václav
  Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu v Brně, městské části Žebětín. Objekt je určen pro čtyřčlennou rodinu. Navržený dům má dvě nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní, všechny obdélníkových tvarů. ...