Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostika jednotky palubního počítače osobního automobilu 

    Račanský, David
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoduché diagnostiky jednotky palubního počítače osobního automobilu. Řešení je rozděleno na 2 dílčí části. První řeší hardwarovou stránku realizace, která se opírá o využití ...
  • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro VP SEM 

    Račanský, David
    V první části této práce je uvedeno teoretické seznámení se základy rastrovací elektronové mikroskopie, pracující v oblastí vyšších tlaků, neboli VP SEM, včetně detekce sekundárních elektronů (SE) s využitím scintilačního ...