Now showing items 1-7 of 7

 • Geotechnical solution of flood protection system 

  Krajčovič, Ján
  Práca sa zaoberá problematikou protipovodňových hrázd a ich zlepšovania pomocou metód špeciálneho zakladania stavieb. Súčasťou práce je prehľad základných protipovodňových opatrení, súhrn normatívnych podmienok pre návrh ...
 • Napjatostní analýza šachet zhotovených z tryskové injektáže 

  Tarbajová, Mária
  Předmětem diplomové práce je analýza stavu napjatosti kruhové a eliptických šachet z materiálu tryskové injektáže. Na materiál tryskové injektáže, bude aplikován nový pokročilý konstituční model Shotcrete. V práci bude ...
 • Numerická analýza stability pažící konstrukce v soudržných zeminách 

  Fejfarová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním stavební jámy pomocí metody konečných prvků v programu Plaxis 2D. Trojnásobně kotvená pažící stěna je založená v málo propustných soudržných zeminách. V teoretické části ...
 • Odvození přenosových funkcí pro vrtané piloty 

  Čechová, Simona
  Práce se skládá z části teoretické a praktické. V části teoretické byl ozřejměn princip současně používané metody dle Masopust (1994) pro analýzu vrtaných osamělých svisle zatížených pilot. Dále byl vysvětlen princip ...
 • Pažící konstrukce pro hloubenou stanici metra v Kataru 

  Kočičková, Veronika
  Cílem této práce je zhodnocení geologických poměrů a trvanlivosti hloubené stanice metra v Kataru. Dále se práce zabývá postupem výstavby a výpočtem vybraných prvků konstrukce. Geologické poměry byly vyhodnoceny na základě ...
 • Silové a deformační chování duktilních mikropilot v soudržných zeminách 

  Stoklasová, Andrea
  Práce se zabývá sestavením mobilizačních křivek (přenosových funkcí) na základě dat, získaných ze standardního a podrobného monitoringu zatěžovací zkoušky. Zatěžovací zkouška byla provedena na duktilní mikropilotě délky 9 ...
 • Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek pilot z tryskové injektáže 

  Čechová, Simona
  Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části byla představena metoda tryskové injektáže, její druhy a možnosti využití. Byly charakterizovány mechanické vlastnosti prvku zhotoveného tryskovou injektáží. ...