Now showing items 1-5 of 5

 • Optimalizace provozu elektrických obloukových pecí 

  Mikulinec, René
  Bakalářská práce se zabývá problematikou elektrických obloukových pecí, proto je úvodní část práce věnována elektrickému oblouku a jeho rozdělením podle druhu napájení. Dále je uvedeno rozdělení obloukových pecí a silnoproudý ...
 • Stanovení teplotního koeficientu reaktivity reaktoru v Jaderné elektrárně Dukovany 

  Klíma, Jakub
  Tato práce se zabývá zpětným ověřením teplotního koeficientu reaktivity reaktoru v Jaderné elektrárně Dukovany, měřeného v rámci fyzikálního testu Dohřev chladiva na 260 °C. V práci jsou popsány druhy spouštění jaderných ...
 • Tepelný výpočet indukčních zařízení 

  Hradilová, Irena
  Tato práce se zabývá indukčními zařízeními, konkrétně tepelnými výpočty indukčních zařízení. Skládá se ze tří částí. V první části jsou rozebrány základní pojmy indukčního ohřevu a teoretické znalosti sdílení tepla nutné ...
 • Výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny 

  Vaněček, Lukáš
  Obsahem práce je návrh výpočtu a následný výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny pro zadané tepelné schéma a zadané parametry jaderné elektrárny. Současně jsou v práci uvedeny oběhy některých typů jaderných ...
 • Výpočet tepelného schématu parní turbíny velkého výkonu s přihříváním páry 

  Cerman, Marek
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je výpočet tepelného schématu parní kondenzační turbíny. První část práce je zaměřena na teorii parních oběhů a v devíti kapitolách stručně seznamuje čtenáře s principem a používanými ...